Centrum

Logopedyczne.

Logopeda Zabrze

Logopeda.

Zabrze

CENTRUMLOGOPEDYCZNE i EEGBIOFEEDBACK
Specjalizuje się w zakresie:

  • diagnozy dzieci od 1 do 36 miesiąca życia według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
  • wczesnej interwencji logopedycznej,
  • terapii osób po usunięciu krtani (nauka mowy zastępczej),
  • rehabilitacji mowy osób po udarach i guzach mózgu,
  • terapii jąkania małych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • rehabilitacji mowy dzieci niedosłysząch, nauka fonogestów,
  • terapii dzieci z rozszczepem podniebienia,
  • korekty wad wymowy (np. seplenienie, reranie, mowa bezdźwięczna, i inne) Wspomaganie terapii logopedycznej poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń m.in. EEGBiofeedback i wielu programów komputerowych.
  • masażu neurorefleksologicznego twarzy wspomagającego rozwój mowy,

Kiedy udać się na wizytę?

Opiski krótkie opiski…

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dzieci 0-3 lat

Na czym polega diagnoza i terapia małego dziecka?

Ocena (diagnoza) małego dziecka wykonywana jest według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej natomiast terapia polega wczesnej stymulacji rozwoju mowy. Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy rozpoczynamy już w pierwszych miesiącach życia. Są to ćwiczenia bierne oraz ćwiczenia czynne(Stecko E. 2001).

Ćwiczenia bierne polegają na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego przy pomocy masażu wykonanego przez logopedę oraz rodziców dziecka w domu. Masowany jest język, wędzidełko, dziąsła, policzki i wargi.
Ćwiczenia czynne należy rozpocząć wtedy, gdy dziecko jest już w stanie zrozumieć polecenia oraz je wykonać. Dziecko wykonuje ćwiczenia obserwując osobę dorosłą. Kolejno należy ćwiczyć żuchwę, wargi, język.
Stymulacja polega również na tzw. „kąpieli słownej” , czyli należy mówić do dziecka o rzeczach i zjawiskach aktualnie obserwowanych oraz wykonywanych. Oglądając wspólnie z dzieckiem obrazki w książeczce rodzic powinien mówić, co jest na obrazku. W komunikacji z dzieckiem zawsze staramy się przekazać coś w formie zabawy Takie zachowania językowe rozwijają rozumienie mowy i zapobiegają zaburzeniom rozwojowym.

Dzieci i młodzież

Korekta wady wymowy:
– sygmatyzmu (nieprawidłowej wymowy głoski s, z, c, dz oraz sz, ż, cz, dż.
– rotacyzmu (nieprawidłowej wymowy głoski r lub jej braku)
– kappacyzmu (nieprawidłowej wymowy głoski k, g lub ich braku)
– lambdacyzmu (nieprawidłowej wymowy głoski l)

Dzieci autystyczne

Terapia trwa ok. 45 minut. Polega na 20 minutowym masażu mięśni twarzy i języka oraz stymulacji rozwoju mowy w oparciu o metodę HANDLE oraz programy multimedialne.

Metoda HANDLE bada stan każdego z następujących elementów układu nerwowego: wzrok, słuch, zmysł równowagi, wszelkie rodzaje czucia (czucie powierzchowne, głębokie), węch, smak, napięcie mięśniowe oraz sprawdza wszelkie pomiędzy nimi powiązania jak również sposób, w jaki wpływają na funkcje wyższe układu nerwowego, takie jak czytanie, pisanie, liczenie, mowę oraz wszelkie inne szeroko rozumiane formy uczenia się jak również funkcje ruchowe.

Metoda HANDLE bierze pod uwagę nie tylko aktualny stan układu nerwowego pacjenta, ale również wpływ czynników środowiskowych takich jak odżywianie, czynniki toksyczne, stan emocjonalny, dziedziczność, styl życia. Metoda HANDLE jako jedyna z metod w terapii autyzmu stosuje zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia, która polega na tym, że w terapii zwraca się baczną uwagę na to, jak w danym momencieodpowiada na wykonywane ćwiczenia układ nerwowy.

Osoby dorosłe

Diagnoza i terapia afazji i dyzartrii
Podczas diagnozy zostaną zbadane wszystkie funkcje mowy: m.in. nazywania, powtarzania, rozumienia, pamięci, praksji, fluencji słownej, czytania, liczenia i pisania. Terapia właściwa polega na 20 minutowym masażu mięśni twarzy i wnętrza jamy ustnej oraz 30 minutowej terapii właściwej polegającej na usprawnianiu zaburzonej funkcji.
Emisja głosu
Terapia polega na usprawnianiu narządów mowy w celu wyraźniejszej artykulacji, ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych (nauka oddychania przeponowo-żebrowego) oraz ćwiczeń dykcyjnych.
Dzięki terapii można będzie:
– wydobywać głos bez wysiłku i nadwerężania aparatu głosowego
– „ustawić” aparat głosowy do mówienia
– wypracować prawidłowy, świadomy oddech
– wykorzystać naturalne rezonatory i uzyskać odpowiednią nośność i brzmienie głosu
– usprawnić aparat mowy i wypracować wyrazistą artykulację
– świadomie operować środkami ekspresji głosu (akcentem, pauzą, frazą, intonacją, tempem)

Jąkanie

Jeżeli zdarza się, że w chwili zdenerwowania lub zmęczenia Ty lub Twoje dziecko:
-Powtarza sylaby, wyrazy,
-przeciąga głoski,
-ma chwilową niemożność wypowiedzenia głoski czy wyrazu, jakby zablokowanie głosu,
-wypowiada dodatkowe dźwięki lub słowa (wtrącenia , mające pomóc wystartować lub przejść płynnie dalej).
Przyjdź na diagnozę czy to może być dziecięca, przemijająca forma niepłynności lub na terapię metodą amerykańskich klinicystów oraz Psychofizjologiczną Terapię Jąkania dr. Mieczysława Chęćka ‚Czy moje dziecko się jąka?’.
Mówienie to skomplikowana i skoordynowana praca narządów:
– oddechowego, fonacyjnego (krtani) i artykulacyjnego (wargi, język, podniebienie, żuchwa).
– Normalny proces mówienia polega na harmonijnych i współdziałających ruchach mięśni wszystkich tych trzech narządów, przy małym napięciu mięśni.
– Mówienie płynne – to mówienie z tempem i rytmem wypowiedzi oraz swobodnym przechodzeniem od jednego elementu do następnego.
Dzieje się tak na skutek nieprawidłowej koordynacji ruchowej mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Jeśli praca przynajmniej jednego z trzech ściśle ze sobą zespolonych układów zostanie zaburzona, to pozostałe dwa również zaczną działać niewłaściwie. Zakłócona praca układu oddechowego przejawia się w częstym mówieniu na resztkach powietrza oraz płytkim oddechem; nie ma wtedy prawidłowych warunków do rozpoczęcia wypowiedzi. Skurcze mięśni fonacyjnych utrudniają wydobycie głosu i stąd przerwy w mówieniu. Natomiast skurcze mięśni narządów artykulacyjnych uniemożliwiają wykonanie odpowiedniego ruchu warg, języka, żuchwy lub powodują, że ten sam ruch zostaje kilkakrotnie powtórzony.

Napisz do nas

Centrum Logopedyczne
© 2017